Inntektene til Røros Bryggeri og Mineralvannfabrikk AS bare vokser, viser regnskapet

foto