Inntektene til Hørselslaben bare vokser, viser regnskapet