Inntektene til Cyperus AS har gått nedover de siste tredje årene