Inntektene til Digs AS bare vokser, viser regnskapet

foto