Inntektene til Namdal Container & Gjenvinning AS bare vokser, viser regnskapet

foto