Bratt fall i inntektene til Site Service Nidaros AS. Sank med 34 prosent.

foto