Inntektene til Oppdal Dyreklinikk AS bare vokser, viser regnskapet

foto