Bratt fall i inntektene til TVS Bygg AS. Sank med 36 prosent.