Røde tall for første gang hos Nyttige Never - Trøndelag AS