Resultatet faller - men inntektene øker for kommunikasjonsbyrå i Trondheim