Bratt fall i inntektene til Grøntvedt Management AS. Sank med 35 prosent.

foto