Bratt fall i inntektene til Altera Knarr AS. Sank med 48 prosent.