Gullår for Melk-Rampen AS. Marginen har ikke vært høyere på åtte år.