Inntektene til Simundset & Groeggen AS bare vokser, viser regnskapet