Inntektene til Vaabenhuset Nygård AS bare vokser, viser regnskapet