Gullår for P. R. Snekkern AS. Marginen har ikke vært høyere på tolv år.