Pilene peker nedover for DA-Tel AS i 2023-regnskapet