Inntektene til Consepto Elektro AS bare vokser, viser regnskapet