Marginfest i GNA Legetjenester AS. Disse tallene er sjelden vare.