Inntektene til G. G. Maskin AS bare vokser, viser regnskapet