Gamle Nabo AS: Røde tall for første gang siden oppstart

foto