Årsregnskapet 2023: Jubeltall for H. Olsen Holding AS