Inntektene til Ceka AS bare vokser, viser regnskapet