Fosen Design & Solutions AS: Røde tall for første gang siden oppstart