Inntektene til IPS Norway AS fortsetter å stige, ifølge regnskapet