Bratt fall i inntektene til Sande Hus og Hytter AS. Sank med 22 prosent.