Eksplosiv økning i inntektene for Kvaran Bongard AS