Inntektene til Blikkenslagermester Brækstad AS stupte brått. Sank med 30 prosent i 2023.