Gullår for Orklahus AS. Marginen har ikke vært høyere på syv år.

foto