Røde tall for første gang hos Marion Eiendom AS

foto