Inntektene til Fjordgata 1 Invest AS bare vokser, viser regnskapet