Bratt fall i inntektene til Trio Bilsenter AS. Sank med 41 prosent.