Inntektene til Heggstadmoen 18 AS bare vokser, viser regnskapet