Inntektene til Kopperaa AS bare vokser, viser regnskapet