Inntektene til Havik Elektro AS bare vokser, viser regnskapet

foto