Overskudd for første gang siden oppstart for Brødreskift AS