Bratt fall i inntektene til Høgt Til Fjells AS. Sank med 26 prosent.

foto