Bratt fall i inntektene til Lierne Viltforedling AS. Sank med 25,9 prosent.