Bratt fall i inntektene til Byggmester Gunnar Melting AS. Sank med 24,7 prosent.