2023-tallene er klare. Bedring for Ålen Vegstasjon Asbjørn Eidet AS.