Pilene peker nedover for Alpha Økonomi AS i 2023-regnskapet