Inntektene til Moen Ship Management AS bare vokser, viser regnskapet

foto