Bratt fall i inntektene til Aunes Karosseriverksted AS. Sank med 25 prosent.

foto