2022-regnskapet til Kværnø Sko Levanger AS er klart. Pilene peker oppover.

foto