Her er tallene som viser hvordan Hornebergveien 1 AS gjorde det i 2023