For tredje år på rad krymper inntektene til Friskgården Namdal AS

foto