Røde tall for Byggmesteren Ytre Namdal AS i 2022

foto