Inntektene til Klinikk Øyeblikk AS bare vokser, viser regnskapet

foto