Inntektene til Norvika Transport AS bare vokser, viser regnskapet