Bratt fall i inntektene til IPS Industri AS. Sank med 33 prosent.